Servicefunktioner

Du kan ofta få hjälp med mer än du tror! Lunds universitet är ett stort universitet och därmed finns många olika hjälpinstanser att tillgå. Tveka inte att kontakta de olika avdelningarna om du behöver hjälp eller stöd. 

Antagning, bostäder och examen

Studieresultat/teknisk hjälp

Hälsa, funktionsvariationer och studiestöd

Studentkår och studentinflytande

Karriärfrågor

Allmän studievägledning

Studentekonomi

Tips, råd och handböcker