Frågor om journalistik

Jag funderar på att söka till kandidatprogrammet i journalistik längre fram. Vilka kurser borde jag läsa för att bli behörig?
För att bli behörig till kandidatprogrammet i journalistik krävs att man läst 90 högskolepoäng i hela avslutade kurser. Det motsvarar tre terminer av heltidsstudier. Det är fritt att välja kurser men minst 60 (två terminer) högskolepoäng skall vara inom ett och samma huvudområde - vi tar alltså inte in studenter grundat på vad de läst, bara att de läst tillräckligt.

Har du ett specialområde som du är extra intresserad av och som du vill skriva om som journalist, kan det vara bra att välja kurser utifrån det. Vill du till exempel arbeta som ekonomijournalist kan olika kurser inom ekonomi vara bra att läsa, såsom företagsekonomi eller nationalekonomi. Samma sak gäller andra områden: vill du skriva om kultur kan kurser inom intermediala studier, litteraturvetenskap, musikvetenskap, konstvetenskap eller filmvetenskap vara relevanta, vill du skriva om politik och samhälle kan kurser inom statsvetenskap, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktvetenskap och liknande vara att rekommendera. På programmet går vi igenom grundläggande statsvetenskap, eftersom vi anser att alla journalister behöver den kunskapen.

Är du osäker på vilken typ av journalistik du vill arbeta med i framtiden kan du välja efter rent intresse. Det finns få kurser som inte är givande för en journalist.
Hur fungerar antagningen?
Mer information om antagningsprocessen finns här.
Är det svårt att komma in på kandidatprogrammet i journalistik?
Utbildningen är populär och vi har ca 3-5 sökanden per plats, vilket innebär att man inte är garanterad en plats även om man söker i tid och uppfyller behörighetskraven.
Tar ni emot sena anmälningar till kandidatprogrammet i journalistik?
Nej, man måste ha sökt senast 15 april för att komma med i antagningsprocessen.
Hur ser arbetsmarknaden ut för journalister?
Arbetsmarknaden för journalister varierar precis som alla arbetsmarknader, men generellt kan man konstatera att det är lite tuffare att få jobb som journalist nu än för tio år sen. Redaktionsstorlekarna minskar, men samtidigt ökar frilansarbetet. Vill man verkligen arbeta som journalist, ska man inte låta arbetsmarknadsläget stoppa det. Nya journalister rekryteras ändå, även om det finns färre platser idag. Det ska också tilläggas att journalister numera anställs inom andra sektorer också, som exempelvis lärare/utbildare, kommunikatör, informatör, PR-ansvarig, utredare, pressansvarig, författare etc.
När kan man söka till kandidatprogrammet i journalistik?
Vi antar 27 studenter varje hösttermin (påbörjas vanligen i slutet av augusti), vilket innebär att man ska ha sökt utbildningen på antagning.se senast 15 april samma år. Vi antar inga studenter till vårterminen.
Vilken typ av examen får jag efter programmets slut?
Du får en kandidatexamen i journalistik, bestående av de 90 hp i journalistik som programmet ger, och de 90 hp du själv studerat innan du påbörjade programmet. En kandidatexamen är 180 hp sammanlagt. Mer information om hur du tar ut din examen efter avslutade studier kan du få på examensavdelningens hemsida
Jag har läst kurser på högskolenivå, men inte på Lunds universitet. Är jag behörig till kandidatprogrammet i journalistik?
Ja, så länge du läst kurser som gett svenska högskolepoäng (hp) är du behörig.
Jag har läst kurser på högskolenivå utomlands. Är jag behörig till kandidatprogrammet i journalistik?
Det beror på hur många svenska högskolepoäng dina studier motsvarar. För att få veta det kan du exempelvis kontakta antagningsavdelningen vid Lunds universitet. De efterfrågar då ett betygsutdrag, vanligen kallat Transcript of Records, för att kunna bedöma detta. Kom ihåg att första året på amerikanska college normalt räknas som motsvarande sista året på svenska gymnasieprogram, vilket brukar innebära att få eller inga kurser lästa under första året på amerikanska college kan räknas som svenska högskolepoäng.
Kan man läsa fristående kurser inom journalistik?
Nej, för närvarande finns journalistik bara som program vid Lunds universitet. Se information om institutionens övriga ämnen för närliggande ämnen som man kan läsa som fristående kurser.
Kan man läsa kurser på masternivå/magisternivå inom journalistik?
Vid Lunds universitet finns för närvarande inga kurser inom journalistik på avancerad nivå. Andra högskolor och universitet i Sverige har dock sådana utbildningar, läs mer om dem på antagning.se
Kan man bli forskarstuderande (doktorand) inom journalistik?
Vid Lunds universitet kan man för närvarande inte det, men andra högskolor och universitet har möjligheter för detta. Kontakta respektive universitet/högskola/institution för mer information.
Vad skiljer kandidatprogrammet i journalistik vid Lunds universitet från andra journalistutbildningar i Sverige?
Självklart finns vissa skillnader i innehållet. För att bilda dig en uppfattning kan du läsa respektive utbildnings kursplan, kursbeskrivning eller utbildningsplan och jämföra. Programmen skiljer sig ofta åt när det gäller krav på behörighet, hur antagningsprocessen går till, hur högt söktrycket är samt hur lång utbildningen är. Ta reda på så mycket du kan om de utbildningar du är intresserad av, och kontakta även studievägledaren för respektive utbildning, så kan du fatta ett bra beslut.
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2018-02-16