lu.se

Person

Forskning

Om forskningen

Mitt främsta forskningsintresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter. 

Doktorand i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Lund 2017-2019. Avhandlingen underesöker genus, sport och medievanor och bygger vidare på licentiatavhandlingen "Fotboll är livet!" - en medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport (Ringfjord 2006). I pågående avhandlingsprojekt undersöks idrottsaktivas uppfattningar om jämställdhet i relation till egna idrottsintressen och hur sport gestaltas i medierna.

 

 

 

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Britt-Marie Ringfjord

Doktorand
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post britt-marie.ringfjordkom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20