lu.se

Person

Jag är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar på grundutbildningens alla nivåer. Därtill är jag docent i etnologi och har i ett tidigare liv som sådan tjänstgjort vid lärosätena i Lund, Bergen, Växjö och Halmstad. Utöver detta har jag också verkat som utredare av skol- och utbildningsfrågor.

Mina forskningsområden omfattar framför allt sport och medier samt utbildning/vetenskapsstudier. Mitt största forskningsprojekt är ”Karriärstrategier i den nya högskolan”, som bedrevs under 2001–2004 med stöd från HSFR/Vetenskapsrådet.

Vid sidan av universitetsläraryrket är jag verksam som wrestlingfotograf: http://www.fredrikschoug.com/

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (1 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Fredrik Schoug

Universitetslektor
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Studierektor, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post fredrik.schougkom.luse

Telefon 046–222 45 34

Rum SOL:A211

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20