Person

Helena Sandberg

Professor, projektledare

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post helena.sandbergkom.luse

Telefon 046–222 03 29

Mobil 070–611 91 80

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag disputerade vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2004. Jag undervisar på grundutbildningen och på vårt internationella mastersprogram. Jag ansvarar sedan 2014 för kursen Media, health and society (MKVN09). Jag handleder också examensarbeten på samtliga nivåer, liksom doktorander.

Min forskning kännetecknas av interdisciplinaritet och multimetodologiska angreppssätt. I projektet "DIGIKIDS Sweden" undersöker jag och mina kollegor introduktionen av digital teknologi i tidig barndom (0-3 år) och modernt familjeliv. I projektet "Demografi och demokrati - hälsosamt åldrande i en digital värld", intresserar jag mig för frågor om biologiskt medborgarskap, inklusion och jämlik hälsa genom att studera äldres erfarenheter av digitala medier i relation till hälsa och välbefinnande, liksom hälsoprofessionens föreställningar och praktiker.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har omfattande erfarenhet av ledningsuppdrag: projektledning, forskningsberedning, granskningsuppdrag, strategi- och verksamhetsutveckling samt styrelseuppdrag (se CV).

Jag är sedan 2018 ledamot i fakultetsstyrelsen.

Jag är ledamot i Lunds universitets råd för etik och akademisk frihet (sedan 2020).

Jag har på centralt uppdrag utvecklat och lett tvärfakultära ledarskaps- och karriärutvecklingsprogram för yngre forskare vid Lunds universitet (luPOD och AT) i mer än tio års tid, samt lett flera mentorsprogram för yngre forskare och lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Jag har varit studierektor för grundutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap (2007-2009) och jag har varit med och utvecklat flera utbildningsprogram. Det senaste var ett treårigt kandidatprogram i MKV med inriktning mot hälsa livsstil och välfärd, vid Högskolan i Halmstad. Programmet startade 2019.

Jag är medlem av Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi och är sedan 2016 utnämnd till Excellent Teaching Practitioner, ETP. Jag är också from 2022 ledamot av fakultetens Högskolepedagogiska råd.

Jag har ett stort engagemang i tredje uppgiften och ägnar mig åt olika former av samverkan i forskning och undervisning, har täta medie-, myndighets- och skolkontakter.

Under min tid som ledamot av Sveriges unga akademi (där jag är alumn sedan 2017) var jag bla ordförande i sektionen för utåtriktad verksamhet och har medverkat i vetenskapsfestivaler, forskarevents, vetenskaps-caféer, publika populärvetenskapliga föreläsningar, en sommarforskarskola för gymnasister mm.

Helena Sandberg

Professor, projektledare

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post helena.sandbergkom.luse

Telefon 046–222 03 29

Mobil 070–611 91 80

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10