lu.se

Person

Tillsammans med Gunilla Jarlbro bedriver jag sedan några år ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med titeln "Mediedrevets mekanismer och aktörer", finansierat av fakulteten för Humaniora och teologi. Särskilt intressant finner jag samspelet mellan de medierade skandalerna och publiken. Ett allmänt intresseområde rör också hur känslor eller emotioner kan beforskas. Nyligen har jag påbörjat ett forskningsprojekt som rör kungligheter, skandaler och medier i ett historiskt perspektiv.

Doktorsexamen avlade jag 2008 i ämnet etnologi vilket innebär att jag är kulturanalytiker inom mediefältet. I avhandlingen analyserades bland annat hur ordet utbrändhet etablerades i svensk press och vad tidningarnas representation av sjukdom betyder. Jag har en stor del av min grundutbildning i MKV och har även en journalistexamen från folkhögskola och har arbetat som journalist i många år, på SR och SVT.

Sedan 2009 är jag anställd som lektor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap.

Forskning

Om forskningen

My new 4-year long research project Rumour Mining (2020-2023), financed by Riksbankens Jubileumsfond, concerns the anti-vaccination movement. The growing vaccination hesitancy in Sweden, characterized by extensive rumouring on the internet, constitutes the empirical focus. The project also has a method developing purpose in examining how quantitaive (language technology) and qulitative (ethnographic) method can be combined to an effective tool for exploring how rumours are established, emitted and circulated on the internet.Since 2009 I have been employed as Senior Lecturer in Media Studies and Journalism, Department of Communication and Media, Lund University, and became Head of Department July 2016. I am a trained ethnographer with a theoretical interest in phenomenology. I have studied mediated scandals in a Swedish context, with focus on the emotions these moral moments of drama arouse, both in the individual and in society. I am also a trained journalist, and have worked for the Swedish Public Service radio and television.

Publikationer

Böcker (4 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (14 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Mia-Marie Hammarlin

Universitetslektor, forskare
Journalistik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Personalansvarig, prefekt
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post mia-marie.hammarlinkom.luse

Telefon 046–222 01 16

Rum SOL:A134

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20