lu.se

Person

Sara Santesson, studierektor för Journalistik, Mediehistoria och Retorik.

Jag är språkkonsult och fil. kand. i svenska och undervisar i retorik, textanalys och språkfärdighet. Jag arbetar med studenters skrivutveckling inom olika utbildningar och fakulteter. Andra intressen är retorikdidaktik – hur man bäst skapar grogrund för studenter som vill utvecklas som retoriker – och populärvetenskap, särskilt naturvetares förmåga att kommunicera sin forskning till allmänheten.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Konferensbidrag (23 st)
Rapporter (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Sara Santesson

Universitetsadjunkt, lärare
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Stf prefekt, studierektor, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sara.santessonkom.luse

Telefon 046–222 87 48

Rum SOL:A135

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20