lu.se

Student

Vid KOM i Lund samlas blivande journalister, kommunikatörer, retoriker och mediehistoriker. Du är varmt välkommen att söka utbildning hos oss!

Du anmäler dig till kurser och program via samma webbportal

kurshemsidorna hittar du kursspecifik information såsom scheman, litteraturlistor, lärandemål och kursplaner.

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier. Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.

Studieplanering

Det finns en hemsida som ger dig möjlighet att reflektera över dina studier, fundera över målet med din utbildning, hur du fungerar i en akademisk miljö och hur du kan tänka kring din framtida yrkeskarriär.

Det är studievägledarna från de humanistiska och teologiska fakulteterna som samlar ihop tips och råd när det gäller studieplanering och studieteknik på en egen hemsida.

Här finns råd när det gäller att läsa kurslitteratur, att få ut det mesta från en föreläsning, att göra anteckningar och att tentaplugga. Här finns information och goda råd kring olika tentamensformer. Dessutom finns det verktyg som berör dina akademiska meriter och generella färdigheter, och råd om hur du kan tänka kring karriärplanering.

Studenternas rättighetslista

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter innehåller  rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet  och urval, studiemiljö, kursplaner  och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering. Syftet med listan är att underlätta  för studenterna att genomföra sina studier, att tillgodose att de ska kunna få ut sina studiemedel i tid och att de så snart som möjligt  ska kunna få ut sina kurs- och examensbevis.

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument  (PDF)som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig.

Gäller ditt klagomål examination? Läs gärna Universitetskanslerämbetets vägledning (PDF) om examination.

Kontaktinformation

Studievägledare 
Michael Rübsamen
Tel: 046-222 40 51
E-post: Studievagledarekom.luse

Besöksadress:
Helgonabacken 12
223 62 Lund
Rum: A136b, första våningen i Absalondelen på SOL

Postadress:
Inst. för kommunikation och medier
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe: 20

Utbildningsadministratör
Linda Troein
Telefon: 046- 222 88 33
E-post: Expkom.luse

Likabehandling och antidiskriminering