lu.se

Student

Vid KOM i Lund samlas blivande journalister, kommunikatörer, retoriker och mediehistoriker. Du är varmt välkommen att söka utbildning hos oss!

Du anmäler dig till kurser och program via samma webbportal

kurshemsidorna hittar du kursspecifik information såsom scheman, litteraturlistor, lärandemål och kursplaner.

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier. Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.

Tillgodoräknande

Om du har läst en eller flera kurser vid ett annat lärosäte har du möjlighet att ansöka om att få dem tillgodoräknade. De flesta gör sådana tillgodoräkningar när de ansöker om examen, men i vissa fall kan de behöva göras innan dess - exempelvis om du behöver visa upp särskild behörighet.

Kontakta studievägledningen om du har frågor om tillgodoräkningar. Det är alltid bäst att kolla med oss om du ens behöver göra en tillgodoräkning. Använd denna blankett (PDF) om du vill ansöka om tillgodoräkning.

Läs mer om reglerna för tillgodoräkning på Samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida (PDF).

Studenternas rättighetslista

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter innehåller  rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet  och urval, studiemiljö, kursplaner  och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering. Syftet med listan är att underlätta  för studenterna att genomföra sina studier, att tillgodose att de ska kunna få ut sina studiemedel i tid och att de så snart som möjligt  ska kunna få ut sina kurs- och examensbevis.

Studieplanering

Det finns en hemsida som ger dig möjlighet att reflektera över dina studier, fundera över målet med din utbildning, hur du fungerar i en akademisk miljö och hur du kan tänka kring din framtida yrkeskarriär.

Det är studievägledarna från de humanistiska och teologiska fakulteterna som samlar ihop tips och råd när det gäller studieplanering och studieteknik på en egen hemsida.

Här finns råd när det gäller att läsa kurslitteratur, att få ut det mesta från en föreläsning, att göra anteckningar och att tentaplugga. Här finns information och goda råd kring olika tentamensformer. Dessutom finns det verktyg som berör dina akademiska meriter och generella färdigheter, och råd om hur du kan tänka kring karriärplanering.

Om du mår dåligt

Studentlivet är inte alltid bara glatt. De flesta upplever olika typer av stress och ångest under sin studietid, men det finns bra hjälp att få! Läs mer på Studenthälsans hemsida och i deras foldrar om stresshantering (PDF) och prokrastinering (PDF).

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument  (PDF)som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig.

Gäller ditt klagomål examination? Läs gärna Universitetskanslerämbetets vägledning (PDF) om examination.

Kontaktinformation

Studievägledare Michael Rübsamen
Ansvar för vägledningssamtal, praktikkursen och journalistprogrammet
Tel: 046-222 40 51

Studievägledare Joanna Doona
Ansvar för webb och koordinering av masterprogrammet i MKV
Tel: 06-222 08 14

E-post: Studievagledarekom.luse

Besöksadress:Helgonabacken 12223 62 LundRum: A136b (MR), A132 (JD), första våningen i Absalondelen på SOLPostadress:Inst. för kommunikation och medierBox 201, 221 00 LundHämtställe: 20

Utbildningsadministratör Linda Troein
Ansvar för registrering, betygsinläggning och lokalbokning
Tel: 046- 222 88 33
Epost: Exp@kom.lu.se

Likabehandling och antidiskriminering