Studera utomlands

Att ha lästen termin utomlands kan vara ett mycket värdefullt inslag i din utbildning och i ditt framtida yrkesliv. Vid KOM har du som student på både grund- och avancerad nivå möjlighet att studera en eller flera terminer utomlands genom Erasmusprogrammet.

Erasmusprogrammet ger svenska studenter möjlighet att läsa på ett universitet i något annat EU-land på samma villkor som de inhemska studenterna. Utlandsstudierna genom Erasmus pågår 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiebidrag och studielån och har dessutom rätt till ett mindre stipendium.

Utbytesstudierna kan tidigast ske efter du läst 30 hp inom ett ämne och sammanlagt 60 på universitet/högskola. Dock kan 60 hp eller i vissa fall 120 hp finnas som krav på utländska universitet.

Till information och ansökan för MKV-studenter

Till information och ansökan för studenter i retorik, mediehistoria och journalistik

Ansöka om utbytesstudier

Utlysning av utbytesplatser vid partneruniversiteten sker varje vårtermin och gäller kommande höst och vårtermin. Restplatser utlyses under höstterminen.

Mer information

Kontaktuppgifter

Studenter i MKV

Internationella kontoret vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
outgoingsam.luse

Besöksadress
Sandgatan 13A (Gamla Kirurgen), Lund

Katarina Follin
Telefon: 046-222 72 04
Lina Jönsson
Telefon: 046-222 48 43
Andjela Milovanovic
Telefon: 046-222 48 31

Studenter i retorik, mediehistoria och journalistik

Internationella kontoret vid fakulteterna för Humaniora och teologi
internationalht.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12 (SOL-centrum), Lund

Fanni Faegersten
Telefon: 046-222 87 73
Katarina Wingkvist
Telefon: 046-222 80 75
Lu Yi Nilsson
Telefon: 046-222 34 24

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-23