lu.se

Mediehistoria: Grundkurs

MHIA11

Kurskod: MHIA11
Engelsk titel: Media History: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-01-19
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-32701

Introduktionsmöte: 2018-09-03 kl. 10.00 – 12.00: SOL:H135b

Lärare: Marie Cronqvist, Jens Eriksson, Charlotte Nilsson, Emil Stjernholm

Beskrivning

History is to be understood as a laboratory of the present and not just a tool for illustrating the past.

Pierre Rosanvallon, 2008

Ovanstående citat fångar betydelsen av våra kurser i mediehistoria. Utgångspunkten för oss är nämligen att historien behövs för att förstå inte bara det digitala medielandskapet, utan också oss själva. Tidningar, fotografier, radio, teve, film, reklam, internet och sociala medier har alla en historia. Gamla medier var en gång nya och introducerade nya former för att kommunicera, men människor har också genom historien använt och kombinerat medier på väldigt olika och ibland oväntade sätt. Vissa medier som var betydelsefulla i sin tid – såsom vaxtavlan, fonografen eller pappersfotografiet – är i dag närmast bortglömda. Hur och varför blev det så? Och vilka av dagens medieformer kommer att leva kvar i morgon?

I mediehistoria får du öva dig på att göra djupa kvalitativa analyser och närgånget tolka både texter och bilder, såväl det förflutnas som dagens. Genom ständiga jämförelser mellan då och nu kommer du efter utbildningen att vara bättre rustad att sia om framtida kommunikationsmönster och medieformer.

En del av våra studenter väljer att läsa mediehistoria för att få en teoretisk grund innan de söker till journalistutbildningen. Andra läser ämnet bara för att det är roligt, spännande och för att det utvecklar det kritiska tänkandet. De använder sen kurserna som komplement till andra universitetsexamina. Ytterligare några går hela vägen och fortsätter som doktorander på forskarutbildningen.

Tar du en kandidatexamen med mediehistoria som huvudämne är du förmodligen intresserad av att göra karriär inom yrkesområden som efterfrågar analytiska förmågor. Kanske vill du bli researcher eller jobba som medieanalytiker. Eller också vill du arbeta på arkiv, bibliotek eller museum, områden där kunskap om medier och deras utveckling blir allt viktigare. Och som en av morgondagens journalister, i ett snabbt föränderligt medielandskap, kan dina kunskaper i mediehistoria ge dig ett unikt försteg på arbetsmarknaden.

 

 

Delkurser

  1. Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600, 7,5 hp
  2. Tidningar bland andra medier, 1600-1850, 7,5 hp
  3. Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940, 7,5 hp
  4. Gamla och nya medier, tiden efter 1940, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.