lu.se

Person

I min avhandling kommer jag att fokusera på bilden av andra världskriget i dokumentärer och övrig media.

Forskning

Om forskningen

I min avhandling kommer jag att fokusera på bilden av andra världskriget i dokumentärer och övrig media.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Allan Burnett

Doktorand
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post allan.burnettkom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20