lu.se

Person

Jag är doktorand i mediehistoria sedan hösten 2019. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag den spiritistiska rörelsen i Sverige mellan 1880 och 1930 utifrån ett medie- och kommunikationsteoretiskt perspektiv för att förstå dess samband med tidens vetenskaps- och rationalitetsideal, religion, konst och kvinnors inträde i samhället.

Min approach är tvådelad, vilket betyder att jag å ena sidan undersöker de spiritistiska (medie)nätverken och å andra sidan medieringarna i sig, samt de existentiella dimensioner dessa mediering antar. Som underlag använder jag ett rikt källmaterial av exempelvis korrespondens, tidningar, spiritistiska tidskrifter och böcker, seansprotokoll, spiritistisk konst och andefotografier.

Innan jag kom till Lunds universitet var jag kommunikationsdesigner, samt utbildade mig till kostymdesigner och maskör. Som en del av mitt intresse för 1800-talets kulturhistoria syr jag historiska kläder och har varit delaktig i att levandegöra historia på Kulturens julstök.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2014 har jag varit involverad i SI-verksamheten vid Lunds universitet, såväl som SI-ledare, SI-metodhandledare och i ett forskningsprojekt.

Christine Sandal

Doktorand
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post christine.sandalkom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20