Person

jimmy.vulovickom.luse | 2021-02-08
Jimmy Vulovic

Lärare

  • Journalistik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post jimmy.vulovickom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Förhållandet mellan makt, berättande och massmedier har alltid intresserat mig. Det intresset har resulterat i flera böcker där berättarteknik och medieanalys står i centrum: "Reform eller revolt: Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press" (2013), "Propagandans berättarteknik" (2016) samt "Propaganda: Historia, teori och analys" (2017). Dessutom har jag skrivit läroboken "Narrativanalys" (2013) samt doktorsavhandlingen "Ensamhet och gemenskap i förvandling: Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner" (2009). Jag har tidigare arbetat som nyhetsreporter på ett par skånska dagstidningar och är på frilansbasis fortsatt verksam som journalist och essäist i dagspress och radio.

Jimmy Vulovic

Lärare

  • Journalistik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post jimmy.vulovickom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10