Journalistik

Kandidatprogrammet i journalistik är en påbyggnadsutbildning som förbereder dig för att arbeta som journalist inom olika medier och genrer. Vi har ett väl utvecklat samarbete med medieföretag i Sverige och andra länder. Efter utbildningen har du mycket goda möjligheter att få jobb inom journalistik, kommunikation eller liknande yrke.


Besök journalistik.lu.se för mer information om kandidatprogrammet i journalistik.


Journalistutbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att arbeta som journalist inom olika medier och genrer. Du lär dig att arbeta i olika redaktionella roller samt producera och analysera nyhetsjournalistik för nätet, tryck och tv. Du kommer också att ta fram fördjupande och granskande journalistiskt material. Vid Journalistutbildningen ser vi det som självklart att diskutera och analysera journalistikens villkor på olika platser i världen idag, med blick in i framtiden. Under din utbildningstid hos oss kommer du att träffa journalister från flera olika länder samt ges möjlighet att själv studera och fördjupa dina kunskaper i mediernas och journalistikens roll i olika delar av världen.

  • Programmet ges i huvudsak på svenska. Kurser och examinerande moment på engelska förekommer.
  • Behörighetskravet är att du ska ha läst minst tre terminer (90 hp) vid universitet eller högskola i förväg. Av dessa tre ska två (60 hp) vara i samma ämne.
  • Du studerar tre terminer i ämnet Journalistik (1-90 hp).
  • Därefter följer en frivillig praktikkurs (15 eller 30 hp) som du väljer själv. Vi rekommenderar starkt våra studenter att genomföra någon av dessa två kurser.
  • Utbildningen ger dig en kandidatexamen med journalistik som huvudämne.
  • Flera av lärarna är verksamma journalister med erfarenheter från några av landets största mediehus.
  • Start: Höstterminen varje år.

Utbildningens struktur

Medielandskapet är satt under snabb förändring. Vi uppdaterar ständigt Journalistutbildningen för att erbjuda en utbildning som ligger i framkant av utvecklingen.

Under den första terminen får du kunskap om journalistyrket och om mediernas funktion. Du lär dig att söka information samt producera och analysera olika journalistiska texter. Du analyserar relationen mellan medier, politik och det demokratiska systemet, i Sverige, EU och andra länder.

Under andra terminen arbetar vi till stora delar tillsammans i en redaktionell miljö. Du producerar journalistiskt material och presenterar detta för digital publicering, redigerad e-tidning eller video. Vi reflekterar också om journalistikens utveckling utifrån vetenskapliga perspektiv när vi studerar journalistikforskningens framväxt och inriktningar. Terminen avslutas med en fördjupningskurs i undersökande journalistik som genomförs genom ett redaktionellt projektarbete.

Tredje terminen inleds med ett fördjupande arbete i reportagegenren där du handleds att på egen hand genomföra ett reportagearbete under givna tidsramar. Efter det följer en teori- och metodkurs som förbereder dig för examensarbetet som genomförs som en journalistikvetenskaplig uppsats.

Du kan även förlänga utbildningen genom fristående praktikkurser. På praktiken utvecklar och demonstrerar du dina kunskaper och färdigheter på en redaktion under en halv eller en hel termin.

Utbildningsplats i Malmö

Undervisningen sker i våra lokaler på Media Evolution City (MEC) på Dockan i Malmö. MEC är navet för den digitala och kreativa industrin i Malmö och verksamheten skapas av medlemsorganisationen Media Evolution. Detta ger dig som student en unik närhet till mediebranschen och möjlighet att redan under utbildningen bekanta dig med dina framtida arbets- och uppdragsgivare.

Många möjligheter till arbete

Fyra av fem studenter vid journalistutbildningen på Lunds universitet får jobb inom journalistik, kommunikation eller ett närliggande yrke. Merparten är dessutom tillsvidareanställda redan några år efter utbildningen, visar en alumnundersökning från 2019.

Reporter, journalist och webbredaktör är de vanligaste yrkestitlarna bland journalistutbildningens före detta studenter, enligt alumnundersökningen som Institutionen för kommunikation och medier gjorde. En stor andel jobbar som journalister vid tidningsredaktioner eller inom public-servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio. Flera tidigare studenter väljer också yrken som producent, digital redaktör, content manager, copywriter eller kommunikatör hos företag, myndigheter eller kommunikationsbyråer.

En röd tegelbyggnad bakom ett träd och en rad cyklar.

Besöksadress

Journalistutbildningens redaktion ligger på Media Evolution City, Malmö.

Besöksadress: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö
 

Kontaktinformation

Utbildningsansvarig

Andreas Mattsson

Tel: 046–222 45 33

Andreas.Mattssonkom.luse

Studierektor

Sara Santesson

Tel: 046-222 87 48

Sara.Santessonkom.luse

Studievägledare

Josefina Backman

Tel: 046-222 40 51

studievagledarekom.luse

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-01-26