Frågor om examen

Vad kan jag använda fristående kurser till?
Du kan skapa en så kallad generell examen med hjälp av fristående kurser (Filosofie kandidat-/magister-/masterexamen). Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av och som kan ge dig den kunskapsprofil du söker och tror dig behöva på arbetsmarknaden. 
Vilka regler gäller när jag ska sätta samman en kandidatexamen?
En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (=120 gamla poäng) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudämne, i vilket det ska ingå ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. Resterande poäng kan utgöras av i princip vilket/vilka andra ämnen som helst.

Läser du på ett program ingår alla kurser som du behöver för att få ut din kandidatexamen. 
Vilka regler gäller när jag ska sätta samman en masterexamen?
Masterexamen är en tvåårig påbyggnad på kandidatexamen som också den ställer vissa krav på kurser på avancerad nivå. I examen ska bland annat ingå ett examensarbete om 30 hp.
Hur får jag ut min examen?
I examen kan endast hela avslutade kurser ingå. Kurser från flera lärosäten kan ingå – man ansöker om sitt examensbevis vid det lärosäte där man läst flest av de kurser som ska ingå i examen och/eller där man skrivit sitt examensarbete. Ansökan görs på en särskild därför avsedd blankett och skickas till examensavdelningen. Mer information om de olika typerna av examina på examensavdelningens hemsida.
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2018-02-16