lu.se

Frågor om medie- och kommunikationsvetenskap

Jag har läst medie- och kommunikationsvetenskap vid annat lärosäte – kan jag läsa vidare i Lund?

Om du har läst medie- och kommunikationsvetenskap vid ett annat lärosäte är detta oftast behörighetsgivande för vidare studier inom ämnet i Lund. Kursernas innehåll och uppbyggnad kan dock skilja sig åt mellan de olika lärosäten. Därför bör du kontakta studievägledaren för att få en behörighetsbedömning. Som underlag för behörighetsbedömningen ska du mejla/skicka dokumentation för dina tidigare kurser i form av kursplaner, litteraturlistor samt intyg på att du avslutat kursen/kurserna till studievägledaren.