KOM i Medierna: SR dokumentär

Publicerad den 18 mars 2021
Dogs and people

Tobias Linné om kritiska djurstudier och djurrättsaktivism

Vår kollega universitetslektor Tobias Linné pratar om djurrättsaktivism och kursen kritiska djurstudier i dokumentärserien Djurrättsaktivisterna från Sveriges Radio.

Lyssna på dokumentärserien här

Kursen ger en mångvetenskaplig introduktion till forskningsfältet kritiska djurstudier som utforskar djurs skiftande roller och positioner i det samtida västerländska samhället. Kursen syftar till att ge analytiska verktyg för att kritiskt granska de normer och strukturer som organiserar människors förhållande till djur, liksom deras etiska, kulturella och sociala konsekvenser

Läs mer om kursen på dess hemsida