Hälsosamt åldrande i en digital värld

logo

HAIDI-projektet

Inom ramen för det nordiska forskningsprojektet HAIDI (Healthy Ageing in a Digital World) undersöker forskare från Sverige, Danmark och Finland äldre medborgares användning och erfarenhet av digital medie- och kommunikationsteknologi för deras hälsa och välbefinnande. Projektet rymmer flera olika delstudier och undersöker bland annat policyutveckling och den samtida mediedebatten kring äldres hälsa och digital teknologi, äldres möjligheter till delaktighet och tillgång till jämlik hälsa, liksom hälso- och vårdprofessionens upplevelser och tankar kring digital teknologi i mötet med äldre patienter och brukare.

Projektets målgrupp är de äldsta bland de äldre, det vill säga de som är 75 år eller äldre och undersöker såväl användare som ”icke-användare” av digital teknologi. Projektet tar sikte på att få en rikare och mer nyanserad förståelse för äldres relation till digital teknologi i deras vardag, i det privata hemmet eller på äldreboendet.

Projektet utgår från ett etnografiskt perspektiv och inkluderar bla hembesök, observationer, samtal och media-go-along tekniker samt intervjuer med hälsoprofessionella, liksom innehålls- och textanalyser av dokument och nyhetsartiklar. Projektet finansieras inom det sjuåriga forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden, med medel från Familjen Kamprads stiftelse. Projektet leds av Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

artsy cogs flowers and antennae
arts and hearts
image of person doing yoga under a kiwi
Logo

Jobbar du med äldre individer över 75 inom vård och omsorg? Skulle du vilja dela dina erfarenheter av äldre och digitalisering med oss?

Nu söker vi dig som jobbar i hemtjänst, som biståndshandläggare och som äldresjuksköterska i primärvården. 

Kontakta Fredrika Thelandersson för mer info: 0738-343137

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-01-24