Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • MHIA11

Grundkursen i mediehistoria ges på engelska och innefattar fyra delkurser om fem veckor (7.5 hp) vardera.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-32700
Behörighet: Grundläggande behörighet

Information om ingående delar

  1. Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600 , 7,5 hp
  2. Tidningar bland andra medier, 1600-1850 , 7,5 hp
  3. Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940 , 7,5 hp
  4. Gamla och nya medier, tiden efter 1940 , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar eventuellt 15 juli

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-15