lu.se

Mediehistoria: Grundkurs

MHIA11

Kurskod: MHIA11
Engelsk titel: Media History: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-01-19
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-32701

Introduktionsmöte: 2018-09-03 kl. 10.00 – 12.00: SOL:H135b

Lärare: Marie Cronqvist, Jens Eriksson, Charlotte Nilsson, Emil Stjernholm

Beskrivning

History is to be understood as a laboratory of the present and not just a tool for illustrating the past.

Pierre Rosanvallon, 2008

Ovanstående citat fångar betydelsen av våra kurser i mediehistoria.

Grundkursen ges på engelska och innefattar fyra delkurser om fem veckor (7.5 hp) vardera. I undervisningen varvas föreläsningar med grupparbeten, diskussioner och redovisningar, baserade både i klassrummet och på vår digitala plattform Canvas. Du kommer att öva din förmåga att skriva och analysera i en egen blog, i papers och diskussionsforum på nätet. Tillsammans med dina kurskamrater kommer du att granska såväl historiskt källmaterial som sekundärlitteratur och träna dig i muntlig framställning.

De fyra delkurserna är kronologiskt upplagda och berör de viktigaste utvecklingslinjerna i mediehistorien samt olika grundläggande perspektiv på dessa. Kommunikation genom text, ljud och bild diskuteras kontinuerligt i ömsesidig relation till ekonomisk, politisk, kulturell och social förändring. Basala begrepp för och perspektiv på mediehistoria introduceras successivt genom delkurserna. Kursen utgår från det breda mediebegreppet och idén att olika medieformer måste förstås i relation till varandra.

Delkurser

  1. Från stentavlor till boktryck, tiden fram till 1600, 7,5 hp
  2. Tidningar bland andra medier, 1600-1850, 7,5 hp
  3. Det moderna mediesamhällets framväxt, 1850-1940, 7,5 hp
  4. Gamla och nya medier, tiden efter 1940, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.