Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • RETA32

På den här kursen får du fördjupa dig i argumentationsteori och utforska retorikens historiska rötter.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-75902
Behörighet: Grundläggande samt minst Retorik: Grundkurs (RETA30) eller motsvarande.

Lärare: Anders Sigrell

Information om ingående delar

  1. Retorik och lärande , 7,5 hp
  2. Retorikens historia , 7,5 hp
  3. Retorisk teori och metod , 7,5 hp
  4. Uppsats , 7,5 hp
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-15