lu.se

Mediehistoria

The Magic Lantern (before 1835), by Auguste Edouart (France). Public domain.

Mediehistoria är ett teoretiskt ämne som ur ett historiskt perspektiv ger insikt i medielandskapets ständigt pågående förändringar. Det är till nytta för dig som redan är verksam eller tänker dig ett yrkesliv inom mediebranschen – eller egentligen vilken bransch som helst. För trenden är att vi i våra dagliga liv i allt större utsträckning präglas av medierna och deras utbud, både i vår privata, medborgerliga och professionella sfär. Därför är förmågan att anlägga kritiska perspektiv på mediernas logiker och medieaktörernas strategier viktig.

Mediehistoria har funnits sedan 1970-talet, ämnet hette tidigare pressvetenskap. Med rötterna i litteraturvetenskapen riktades fokus inledningsvis mot tidningspressen som litteratur och journalistiken som konstform. Med tiden vidgades ämnets innehåll med undersökningar av till exempel mediemaktens förändringar, produktionen av publicistiska ideal och formeringen av journalistiska identiteter.

Utgångspunkten i ämnet är att historien behövs för att förstå medierna, men också att medierna är nödvändiga för att förstå historien. Som student får du exempelvis öva dig på att göra kvalitativa analyser, såsom närgångna tolkningar av texter och bilder.

Flera av våra studenter läser ämnet som en teoretisk grund innan de söker till journalistutbildningen. Några läser det som ett komplement i en examen. Andra läser det som sitt huvudämne. Och några fortsätter till forskarutbildningen.

Utbildningen på grundnivå omfattar fyra fristående kurser om vardera 30 högskolepoäng, en grundkurs (går hösttermin), en fortsättningskurs (går vårtermin), en kandidatkurs (går hösttermin) och en magisterkurs (kan läsas både höst- och vårtermin). Dessutom ger vi på vårterminen tre fristående kurser om vardera 7,5 högskolepoäng:

  • Materiella perspektiv på medier och kommunikation (7,5 hp)
  • Makt och mediesystem (7,5 hp)
  • Sociala medier i historiskt perspektiv (7,5 hp) 

   Plugga mediehistoria hos KOM

   Kontaktinformation

   Utbildningsansvarig
   Marie Cronqvist
   Tel: 046-222 88 76
   E-post: marie.cronqvistkom.luse

   Studierektor

   Sara Santesson
   Tel: 046-222 87 48
   E-post: Sara.Santessonkom.luse

   Studievägledare
   Michael Rübsamen
   Tel: 046-222 40 51
   E-post: Studievagledarekom.luse

   Vi finns även på Facebook

   Lärare