lu.se

Emma Ohlsson

Personaladministratör
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post emma.ohlssonsam.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20